&Co

&Co(nsultants)

Marc de Wind heeft in de afgelopen dertig jaar gericht samengewerkt binnen en voor organisaties die hun fabrieksprocessen wezenlijk wilden verbeteren. Binnen het samenwerkingsverband DeWIND&CO zijn de volgende consultants inzetbaar; Senior consultants die – elk op hun specialistisch vlak – de juiste ondersteuning bieden.

Marcel van der Brugge – senior consultant productiviteitsverbetering (‘manufacturing excellence’)

Zeer ervaren en doelgerichte professional in het verbeteren en stabiliseren van line yields. In nauwe samenwerking met de shopfloor, identificeert Marcel van der Brugge op gestructureerde wijze uitvaloorzaken en definieert vervolgens de geborgde oplossingen. Hij heeft daarbij de focus op optimale acceptatie van de beoogde oplossingen, door de – binnen de organisatie – beschikbare kennis en kunde zo veel mogelijk te integreren.

Marcel verstaat zich uitstekend met medewerkers uit alle lagen van de fabriek.

Petra Derks – coach voor mens én organisatie

Coach met een fascinatie om mensen – met een scherp oog voor de doelstellingen van organisaties – in beweging te krijgen. Petra Derks weet medewerkers zo te stimuleren dat ze dat doen, wat echt goed voelt. Onder het motto ‘leef je leven’ gaat ze met een open houding het gesprek aan.

Petra luistert en oordeelt niet. Wel stelt ze gerichte vragen, waardoor ze de ander snel tot de kern van vraag of probleem laat komen. Zo komen medewerkers én organisaties optimaal in hun kracht te staan.

Mark Haans – senior teamcoach – organisatie- en teamontwikkelaar

Zeer ervaren professional waar het gaat om coaching op directie-managementniveau op de thema’s: teamvorming & verbeteren samenwerking, (top)-structuur van de organisatie en ontwikkelen van het optimale besturingsmodel en bijpassend leiderschap. Mark Haans draagt daarnaast enthousiast bij in de shopfloor-organisatie waar het gericht creëren en vergroten van betrokkenheid essentieel is.

Mark denkt vanuit de door de organisatie gestelde ambities, is recht door zee en kan de spiegel goed voorhouden vanuit een hoge mate van betrokkenheid bij de organisatie.

Sandra Mastboom – verbinder – bruggenbouwer – realist

Sandra Mastboom heeft afgeronde wo- en hbo-opleidingen in Innovatie en Werktuigbouwkunde. Ze is een sterke persoonlijkheid met bijzonder goede analytische en communicatieve vaardigheden. Haar gepassioneerde stijl maakt mensen enthousiast.

Sandra zet mensen in hun kracht en geeft de kennis van de vloer tot en met de top in organisaties een stem in haar projecten. Hierdoor worden deze praktisch realistisch én breed gedragen gerealiseerd.

Met haar technische achtergrond heeft ze een grote affiniteit met productie/fabrieken, logistiek en operations in het algemeen.

 

Bart Mulder – beroepsavonturier en procesverbeteraar

Beroepsavonturier die zoekt naar waar de energie stokt in organisatiesystemen, om vervolgens medewerkers zelf het proces vlot te laten trekken. Bart Mulder is een verbeteraar in hart en nieren, vooral opererend binnen het raakvlak van automotive, productontwikkeling en assemblage; Hij heeft specialistische kennis over – en ervaring met – structuren waarin eindgebruikers, dealers, importeurs en fabrikanten elkaar beïnvloeden.

Daarbij is Bart een invoelend mensen-mens; Hij geeft – vanuit het perspectief van een buitenstaander – sturing door ‘naast’ medewerkers te gaan staan en hun dagelijkse realiteit te ervaren. Zo kan hij teruggeven waar de medewerkers zelf geen zicht (meer) op hebben en kunnen zij groeien in een rol die het best past.

Bart leeft de overtuiging dat elk mens zijn of haar unieke talent(en) heeft. Door in omgang met anderen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen positieve én negatieve talenten, laat hij de ruimte voor de ander om precies hetzelfde te doen.

Lieve Scheepers – senior consultant en coach

Lieve Scheepers krijgt energie van het werken aan organisatievraagstukken. En dan met name van onderzoek naar wat nodig is om daar beweging in te krijgen. Vaak is ze daarin de ervaren sparringpartner en coach van leidinggevenden. Ze kijkt mee naar hoe interne netwerken ingericht en aangestuurd kunnen worden. Welke samenwerkingsverbanden aan te gaan zijn en welke daarvan het verschil kunnen maken. Lieve heeft als uitgangspunt dat verandering telkens klein start: “gesprek per gesprek”.

De kracht van Lieve ligt in het creëren van een veld waar individuen en teams zowel  verlangens als zorgen durven te uiten. Waarin ze willen kijken naar de onderlinge samenwerkingsrelaties met hun patronen en zich met elkaar kunnen verbinden op een gezamenlijk doel. Ze omarmt de kracht van het “niet-weten” en het samen zoeken. Lieve schuwt pittige discussies niet en zet haar expertise in op die momenten dat de ander het nodig heeft.

Ralph Zebregs – specialist purpose crafting, -leadership en -activation

Bijzondere professional die helpt bij het vinden en bereiken van bedrijfsdoelen, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke kwesties. Ralph Zebregs werkt vanuit de stelling “dat je niet kunt winnen in een wereld die faalt”. Hij heeft zich gespecialiseerd in het formuleren en activeren van organisatiedoel(en), strategiebepaling en leiderschaps- en cultuurvraagstukken. En laat zich daarbij graag uitdagen door de “grote, gewaagde en harige doelen”.

Ralph weet wat er nodig is om bedrijven te transformeren richting een purpose gedreven economie; Over de stappen die nodig zijn om een hoger doel te creëren in de complexe setting van een steeds kritisch wordende maatschappij.