&Co

&Co(nsultants)

Marc de Wind heeft in de afgelopen dertig jaar gericht samengewerkt binnen en voor organisaties die hun fabrieksprocessen wezenlijk wilden verbeteren. Binnen het samenwerkingsverband DeWIND&CO zijn de volgende consultants inzetbaar; Senior consultants die – elk op hun specialistisch vlak – de juiste ondersteuning bieden.

Marcel van der Brugge – senior consultant productiviteitsverbetering (‘manufacturing excellence’)

Zeer ervaren en doelgerichte professional in het verbeteren en stabiliseren van line yields. In nauwe samenwerking met de shopfloor, identificeert Marcel van der Brugge op gestructureerde wijze uitvaloorzaken en definieert vervolgens de geborgde oplossingen. Hij heeft daarbij de focus op optimale acceptatie van de beoogde oplossingen, door de – binnen de organisatie – beschikbare kennis en kunde zo veel mogelijk te integreren.

Marcel verstaat zich uitstekend met medewerkers uit alle lagen van de fabriek.

Mark Haans – senior teamcoach – organisatie- en teamontwikkelaar

Zeer ervaren professional waar het gaat om coaching op directie-managementniveau op de thema’s: teamvorming & verbeteren samenwerking, (top)-structuur van de organisatie en ontwikkelen van het optimale besturingsmodel en bijpassend leiderschap. Mark Haans draagt daarnaast enthousiast bij in de shopfloor-organisatie waar het gericht creëren en vergroten van betrokkenheid essentieel is.

Mark denkt vanuit de door de organisatie gestelde ambities, is recht door zee en kan de spiegel goed voorhouden vanuit een hoge mate van betrokkenheid bij de organisatie.

Ursi Hondtong – senior communicatieadviseur en ontwerper

Ervaren communicatieadviseur én ontwerper ineen; Ursi Hondtong combineert strategisch denken, integer (in)voelen en creatief vormgeven om tot doeltreffende communicatieoplossingen te komen. Ursi werkt vanuit de essentie, gericht om de juiste boodschap bij alle stakeholders te krijgen. Ze heeft oog voor het verschil dat de medewerkers kunnen maken. 

Ursi is een sterk analytisch denker die haar creatieve talenten inzet om met haar opdrachtgevers resultaat te boeken. Marc de Wind werkte met Ursi Hondtong samen binnen de verschillende fabrieken van Philips Semiconductors Nijmegen, waar onder de RF-Waferfab. Ook toen met creatief partner Karin Janssen.

Sandra Mastboom – verbinder – bruggenbouwer – realist

Sandra Mastboom heeft afgeronde wo- en hbo-opleidingen in Innovatie en Werktuigbouwkunde. Ze is een sterke persoonlijkheid met bijzonder goede analytische en communicatieve vaardigheden. Haar gepassioneerde stijl maakt mensen enthousiast.

Sandra zet mensen in hun kracht en geeft de kennis van de vloer tot en met de top in organisaties een stem in haar projecten. Hierdoor worden deze praktisch realistisch én breed gedragen gerealiseerd.

Met haar technische achtergrond heeft ze een grote affiniteit met productie/fabrieken, logistiek en operations in het algemeen.

 

Lieve Scheepers – senior consultant en coach

Lieve Scheepers krijgt energie van het werken aan organisatievraagstukken. En dan met name van onderzoek naar wat nodig is om daar beweging in te krijgen. Vaak is ze daarin de ervaren sparringpartner en coach van leidinggevenden. Ze kijkt mee naar hoe interne netwerken ingericht en aangestuurd kunnen worden. Welke samenwerkingsverbanden aan te gaan zijn en welke daarvan het verschil kunnen maken. Lieve heeft als uitgangspunt dat verandering telkens klein start: “gesprek per gesprek”.

De kracht van Lieve ligt in het creëren van een veld waar individuen en teams zowel  verlangens als zorgen durven te uiten. Waarin ze willen kijken naar de onderlinge samenwerkingsrelaties met hun patronen en zich met elkaar kunnen verbinden op een gezamenlijk doel. Ze omarmt de kracht van het “niet-weten” en het samen zoeken. Lieve schuwt pittige discussies niet en zet haar expertise in op die momenten dat de ander het nodig heeft. Lieve Scheepers is partner bij Kessels & Smit.

Ralph Zebregs – specialist purpose crafting, -leadership en -activation

Bijzondere professional die helpt bij het vinden en bereiken van bedrijfsdoelen, waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke kwesties. Ralph Zebregs werkt vanuit de stelling “dat je niet kunt winnen in een wereld die faalt”. Hij heeft zich gespecialiseerd in het formuleren en activeren van organisatiedoel(en), strategiebepaling en leiderschaps- en cultuurvraagstukken. En laat zich daarbij graag uitdagen door de “grote, gewaagde en harige doelen”.

Ralph weet wat er nodig is om bedrijven te transformeren richting een purpose gedreven economie; Over de stappen die nodig zijn om een hoger doel te creëren in de complexe setting van een steeds kritisch wordende maatschappij.