Cookies en disclaimer

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te laten werken en de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door De Wind Consultancy BV met zorg samengesteld en onderhouden. Fouten zijn niet uitgesloten. De informatie is uitsluitend informatief bedoeld en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. De Wind Consultancy BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of voor schade t.g.v. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Toegepaste verwijzingen en/of hyperlinks op deze site zijn met zorg geselecteerd. Ze verwijzen naar sites die niet door De Wind Consultancy BV worden beheerd. De Wind Consultancy BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van die sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten en afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en het ontwerp van deze website berusten bij De Wind Consultancy BV en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen) ervan voor niet-persoonlijk gebruik is op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Wind Consultancy BV toegestaan.

De Wind Consultancy BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking ervan.