Tools

Tools & methodieken

Hoezeer fabrieken ook van elkaar kunnen verschillen, de ervaring leert dat de grootste verbeteringen vaak al met de inzet van een of enkele methodieken, workshops of coachingstrajecten kunnen worden bereikt. Voor Marc de Wind en zijn Co’s zijn dat vooral de navolgende (waarbij de kracht van – eenduidige en stimulerende – interne communicatie zeker niet wordt vergeten);

Minor Defect-workshop

Marc de Wind heeft in 2006 een workshop ontwikkeld om medewerkers bewust te maken dat Minor Defects bepalend zijn voor de kwaliteit van een fabriek. Door de jaren is deze tool aangescherpt tot een concreet instrument voor verbetering.

Duur: 1 dag
Plaats: op locatie (opdrachtgever); Middagdeel in de fabriek

5S Housekeeping-methodiek

De start van elk shopfloor-verbeterproces. In vijf stappen naar een georganiseerde werkplek. Medewerkers kunnen veel zelf en de investeringen zijn laag. Belangrijk: ‘niet te groot beginnen’ en ‘het leuk maken’. Dit tool is de perfecte vervolgstap na de Minor Defect-workshop.

Duur: per opdrachtgever overeen te komen

8D probleem-oplosmethodiek

Gestructureerd problemen oplossen en gelijktijdig teambuilding toepassen. Bij voorkeur toe te passen on the job (door begeleiding van een 8D-team). Maar ook als een separate training te volgen.

Duur: per opdrachtgever overeen te komen

5G’s van Goed Leiderschap-coaching traject

Ontwikkeld door Marc de Wind bij Philips Semiconductors Nijmegen voor 1.600 medewerkers en 220 leidinggevenden; Aan de hand van tien vragen komt de leidinggever in dialoog met zijn/haar medewerkers over zijn/haar leiderschap.

Duur: per opdrachtgever overeen te komen

Waarderende Benadering/Appreciative Inquiry-methodiek

Hoe kijk je naar mensen? Kijk naar het positieve. Bouw voort op bestaande goed lopende processen, teams en talenten. Deze benadering geeft veel meer energie dan het – blijvend – praten over problemen.

Cirkel van Invloed-methodiek (aanpak – coaching – workshop)

Met de Cirkel van Invloed en de bijbehorende workshop kunnen teams en individuen leren hoe ze – door proactief te handelen – invloed kunnen uitoefenen. Essentieel daarbij is het verkrijgen van inzicht in welke keuzes gemaakt kunnen worden; op welke kan wel invloed worden uitgeoefend én op welke niet.